Algemeen

Dutch Living VOF (Kamer van Koophandel 55229425), hierna te noemen Dutch Living, verleent u hierbij toegang tot www.dutchliving.nl. Dutch Living behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Dutch Living spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Dutch Living sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Dutch Living.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en dergelijke, liggen bij Dutch Living. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dutch Living.


Vragen?

Voor vragen, e-mail naar: info@dutchliving.nl.

SkypeWij beantwoorden graag uw vragen en geven persoonlijk vrijblijvend advies. Bel ons op Skype.